Żywienie zbiorowe

Collective nutrition

2022L

Kod przedmiotu03S1O-ZYWIEZBI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z lat wcześniejszych
Opis ćwiczeńZapoznanie z jakościowymi i ilościowymi metodami oceny jadłospisów, opanowanie umiejętności przeprowadzenia oceny jadłospisów, a następnie ich modyfikacji zgodnie ze wskazaniami tej oceny. Zapoznanie z zasadami odżywiania dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych, osób starszych i kobiet w ciąży oraz opanowanie umiejętności planowania jadłospisów dla zakładów żywienia zbiorowego – dekadowych, całodziennych lub o ograniczonej ilości posiłków.
Opis wykładówZasady racjonalnego żywienie w żywieniu zbiorowym. Odżywianie dzieci - przyczyny i skutki niedożywienia dzieci w Polsce. Zasady żywienia niemowląt, dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i osób starszych oraz praktyczna realizacja w żywieniu zbiorowym. Prawidłowe odżywianie – współczesne spojrzenie w aspekcie zdrowia różnych grup ludności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. zasad planowania jadłospisów w żywieniu zbiorowym. Zapoznanie z zasadami odżywiania i układania jadłospisów w różnych okresach życia. Zapoznanie z metodami oceny jadłospisów w żywieniu zbiorowym i opanowanie umiejętności ich wykorzystania.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., wyd. PZWL, Warszawa, "Tabele składu i wartości odżywczej żywności.", 2005r., tom 2) Szponar L. Kazalska U., Nowicka L., Ners A,, wyd. IŻŻ, Warszawa, Żywienie zbiorowe. Żywienie, higiena, technologia. Poradnik zawodowy cz. 1 i 2", 1992r., tom 3) Roszkowski W., wyd. SGGW, Warszawa, "Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń", 2005r., tom 4) Woś H., Staszewska-Kwak A,, wyd. PZWL, Warszawa., Żywienie dzieci, 2008r., tom 5) Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E., wyd. ODDK, Gdańsk, "Zasady racjonalnego żywienia - zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego.", 2004r., tom 6) Jarosz M., wyd. PZWL, Warszawa, Żywienie osób w wieku starszym", 2008r., tom 7) Wądołowska L., wyd. UWM, Olsztyn, "Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce", 2010r., tom 8) Szponar L., Turlejska H., Wolnicka K, wyd. IŻŻ, Warszawa, "Obiady w szkole", 1999r., tom
Uwagizajęcia realizowane w grupach do 24 osób.