Język obcy III

Foreign Language III

2022L

Kod przedmiotu37-00-30-III
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnezaliczenie semestru II
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego z zakresu następujących tematów: miejsce zamieszkania (wady, zalety), ogłoszenia i poradniki, miasta kiedyś i dziś, stolice kulturalne Europy, biografie znanych artystów, nowoczesne technologie, wiek (wady, zalety), prasa i telewizja; gramatyka: formy czasowe, pytania bezpośrednie i pośrednie, odmiana zaimków osobowych, zdania względne, czasowniki modalne; doskonalenie wszystkich sprawności językowych, struktur, form gramatycznych i konstrukcji językowych poprzez pracę z obcojęzycznymi tekstami i dokumentami dotyczącymi zagadnień związanych z kierunkiem studiów; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów danego obszaru językowego w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów
Opis wykładów-
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym na poziomie docelowo B2 w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów życia zawodowego, tj. - rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, uczelni, czasu wolnego itd.; - radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem; - tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi na tematy, które są znane studentom lub ich interesują; - opisywanie doświadczeń, wydarzeń, marzeń, nadziei i aspiracji, z podaniem krótkiego uzasadnienia, opinii i poglądów, wprowadzenie i wyćwiczenie podstawowej terminologii specjalistycznej z zakresu danego kierunku studiów
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, Speakout B2 , Pearson, 2015 2) Funk, Hermann; Kuhn, Christina; i in., studio [express], Cornelsen, 2017 3) Agnieszka Ślęzak, Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Corpas, Jaime ; Garmendia, Augustin; Soriano, Carmen , Aula Internacional 2, LektorKlett, 2015
Literatura uzupełniająca1) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 2) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 3) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 4) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 5) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 6) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 7) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 8) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 9) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 10) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 11) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 12) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 13) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 14) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 15) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 16) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 17) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 18) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 19) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 20) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 21) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 22) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 23) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 24) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 25) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 26) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 27) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 28) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 29) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 30) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 31) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 32) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 33) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 34) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 35) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 36) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 37) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 38) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 39) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 40) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 41) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 42) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 43) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 44) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 45) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 46) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 47) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 48) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 49) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 50) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 51) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 52) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 53) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 54) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 55) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 56) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 57) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 58) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 59) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 60) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 61) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 62) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 63) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 64) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 65) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 66) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 67) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 68) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 69) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 70) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 71) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 72) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 73) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 74) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 75) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 76) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 77) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 78) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 79) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 80) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 81) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 82) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 83) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 84) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 85) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 86) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 87) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 88) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 89) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 90) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 91) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 92) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 93) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 94) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 95) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 96) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 97) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 98) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 99) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 100) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 101) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 102) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 103) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 104) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 105) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 106) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 107) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 108) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 109) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 110) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 111) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 112) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 113) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 114) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 115) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 116) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 117) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 118) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 119) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 120) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 121) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 122) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 123) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 124) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 125) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 126) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 127) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 128) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 129) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 130) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 131) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 132) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 133) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 134) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 135) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 136) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 137) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 138) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 139) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 140) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 141) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 142) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 143) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 144) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 145) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 146) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 147) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 148) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 149) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 150) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 151) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 152) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 153) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 154) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 155) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 156) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 157) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 158) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 159) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 160) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 161) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 162) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 163) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 164) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 165) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 166) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 167) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 168) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 169) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 170) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 171) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 172) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 173) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 174) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 175) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 176) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 177) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 178) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 179) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 180) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 181) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 182) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 183) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 184) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 185) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 186) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 187) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 188) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 189) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 190) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 191) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 192) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 193) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 194) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 195) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 196) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 197) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 198) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 199) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 200) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 201) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 202) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 203) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 204) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 205) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 206) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 207) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 208) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 209) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 210) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 211) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 212) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 213) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 214) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 215) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 216) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 217) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 218) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 219) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 220) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 221) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 222) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 223) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 224) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 225) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 226) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 227) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 228) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 229) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 230) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 231) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 232) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 233) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 234) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 235) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 236) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 237) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 238) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 239) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 240) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 241) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 242) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 243) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 244) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 245) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 246) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 247) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 248) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 249) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 250) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 251) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 252) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 253) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 254) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 255) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 256) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 257) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 258) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 259) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 260) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 261) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 262) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 263) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 264) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 265) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 266) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 267) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 268) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 269) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 270) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 271) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 272) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 273) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 274) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 275) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 276) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 277) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 278) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 279) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 280) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 281) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 282) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 283) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 284) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 285) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 286) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 287) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , , 288) , 1) Hermann Funk, Christina Kuhn; wyd. Cornelsen, studio [express], 2017 , ,
Uwagi-