Analiza instrumentalna

Instrumental analysis

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-ANALINS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Skoog D.A., West D.M., Haller F.J., Crouch S.R., Podstawy chemii analitycznej , t. 1-2, PWN, Warszawa, 2006 2) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2002 3) Witkiewicz Z, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2000 4) Kealey D., Haines P.J., , Chemia analityczna, PWN, Warszawa, 2005 5) Żyrnicki W., Borkowska- Burnecka J., Bulska E., Szmyd E., Metody analitycznej spektrometrii atomowej,, MALAMUT, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi