Aparatura w przetwórstwie surowców roślinnych

Apparatus and equipment for plant products technology

2023L

Kod przedmiotu03S1O-AWPSR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi