Chemia i analiza żywności pochodzenia roślinnego

Chemistry and analysis of plant origin food

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-CHIAZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:Aplikacja metod technologicznych, chromatograficznych, reologicznych i wizyjnych do oceny surowców roślinnych.,
Opis wykładówiałka, lipidy i węglowodany surowców roślinnych i ich funkcje technologiczne. Chromatograficzne oznaczanie składników żywności pochodzenia roślinnego. Zastosowanie wizyjnej analizy obrazu do oceny jakości żywności pochodzenia roślinnego. Zastosowanie pomiarów wytrzymałościowych i reologicznych do oceny jakości żywności pochodzenia roślinnego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy do 24 osób