Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych

Food enterprises economics

2022L

Kod przedmiotu03S1O-EPZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi