Inżynieria procesowa

Process engineering

2022Z

Kod przedmiotu03S1O-INZPROC
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT Warszawa, 1982, s. cała 2) Strumiłło Cz. , POdstawy teorii i techniki suszenia, WNT Warszawa , 1983, s. cała
Literatura uzupełniająca
Uwagi