Ogólna technologia żywności

General food technology

2022L

Kod przedmiotu03S1O-OGTECHZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna technologia żywności, wyd. WNT Warszawa, 2010 2) Bednarski W., Ogólna technologia żywności, wyd. Wyd. ART Olsztyn,
Literatura uzupełniająca
Uwagi