Przetwórstwo zbóż

Processing of cereal grain

2023L

Kod przedmiotu03S1O-PRZZB
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gąsiorowski H. (red.), Pszenica - chemia i technologia , PWRiL, Poznań, 2004 2) Gąsiorowski H. (red.), Żyto - chemia i technologia, PWRiL, Poznań, 1994 3) Gąsiorowski H. (red.), Jęczmień - chemia i technologia, PWRiL, Poznań, 1997 4) Gąsiorowski H.(red.), Owies - chemia i technologia, PWRiL, Poznań, 1995 5) Ambroziak Z., Produkcja piekarsko-ciastkarska, t. 1, WSiP, Warszawa, 1998 6) Ambroziak Z., Produkcja piekarsko-ciastkarska, t. 2, WSiP, Warszawa, 1999 7) Obuchowski W., Technologia przemysłowej produkcji makaronu, AR, Poznań, 1997 8) Mościcki L., Mitrus M., Wójtowicz A., Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym, PWRiL, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi