Roślinne związki biologicznie aktywne w żywności i żywieniu

Plant biologically active substances in food and nutrition

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-RZB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRelacje między metabolizmem pierwotnym i wtórnym. Szlaki biosyntezy podstawowych grup metabolitów wtórnych (terpenoidy, fenylopropanoidy, związki fenolowe, alkaloidy). Budowa chemiczna i właściwości wybranych metabolitów wtórnych z grupy terpenoidów, związków fenolowych i alkaloidów Budowa i właściwości glikozydów. Glikozydy siarkowe. Niezbędne nieodżywcze składniki żywności i ich znaczenie dla organizmu. Naturalne substancje szkodliwe i toksyczne występujące w roślinach. Lipidy i związki chemiczne w nich rozpuszczalne jako substancje biologicznie aktywne. Nowoczesne poglądy na wolne rodniki i antyoksydanty. Substancje bioaktywne w roślinach uprawnych (owocach, warzywach, ziarnie, nasionach, przyprawach i używkach).,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Związki fenolowe (flawony, fawany, antocyjany), sposoby wyodrębniania i identyfikacji metodą chromatografii cienkowarstwowej i reakcji charakterystycznych. Karotenoidy, sposoby wyodrębniania, ich rozdział i identyfikacja techniką chromatografii kolumnowej. Fosfolipidy, otrzymywanie i oczyszczanie oraz ich rozdział na frakcje, metoda chromatografii cieczowej lub cienkowarstwowej. Taniny (garbniki), otrzymywanie i ustalenie stopnia ich powinowactwa do białek. Określanie właściwości antyoksydacyjnich polifenoli przy pomocy testu DPPH lub innych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Strzelecka H., Kamińska J., Kowalski J., Walewska E., Chemiczne metody badań roślinnych surowców leczniczych, PZWL, 1982 2) Korszikow B.M. i wsp., Lecznicze właściwości roślin uprawnych, PWRiL, 1991 3) Mikołajczyk K., Wierzbicki A., Poznajemy zioła, PWRiL, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi