Technologia zagospodarowania odpadów powstających w przetwórstwie żywności pochodzenia roślinnego

Technology of waste material from the plant industry

2024Z

Kod przedmiotu03S1O-TECHNOL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi