Technologie fermentacyjne w przetwórstwie surowców roślinnych

Fermentation technologies in plant material processing

2023L

Kod przedmiotu03S1O-TFWP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTowaroznawczy podział głównych produktów przemysłu spirytusowego, browarniczego i winiarskiego. Podstawy biochemiczne fermentacji alkoholowej i octowej. Technologie przygotowania poszczególnych surowców roślinnych do fermentacji alkoholowej. Rola enzymów w przemyśle fermentacyjnym. Podstawy biochemiczne produkcji słodu. Technologia gorzelnictwa, browarnictwa i winiarstwa. Technologia produkcji wybranych kwasów organicznych (octowego i mlekowego).,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Przygotowanie nastawu winiarskiego na podstawie analizy składu chemicznego surowca. Kontrola przebiegu procesu fermentacyjnego podczas produkcji materiału winiarskiego. Wykorzystanie enzymów podczas przygotowania zacieru gorzelnianego ze zbóż i ziemniaków. Słodowanie jęczmienia i określenie aktywności enzymatycznej. Technologia produkcji spirytusu i ocena jakości surówki. Produkcja octu. Przygotowanie nastawu i śledzenie przebiegu fermentacji octowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dylkowski W., Browarnictwo, WSiP, 1993 2) Kunze W., Technologia piwa i słodu, PIWOCHM, 2000 3) Wzorek W., Pogorzelski E., Technologia winiarstwa owocowego i gronowego, Sigma NOT, 1998 4) Łączyński B., Skrócony kurs gorzelnictwa rolniczego, Sigma NOT, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi