Towaroznawstwo i przechowalnictwo zbóż i nasion oleistych

Commodity and storage of cereals and oilseeds

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-TIP
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi