Towaroznawstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw

Commodity and storage of fruit and vegetables

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-TIPOIW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZasoby żywnościowe świata i Polski. Udział owoców i warzyw w ogólnej produkcji żywności. Budowa anatomiczna, morfologiczna i strukturalna owoców i warzyw a przydatność przechowalnicza i technologiczna. Skład chemiczny owoców i warzyw. Technika i technologia organizacji bazy surowcowej oraz zbioru i transportu owoców i warzyw. Wymagania techniczne stawiane przechowalniom owoców, warzyw i ziemniaków. Procesy życiowe i zmiany fizjologiczne zachodzące po zbiorze oraz podczas przechowywania owoców, warzyw i ziemniaków. Czynniki decydujące o intensywności oddychania owoców i warzyw podczas przechowywania. Technologia przechowywania owoców i warzyw. Warunki przechowywania owoców i warzyw i ich wpływ na jakość. Metody przedłużania trwałości owoców i warzyw. Przygotowanie owoców i warzyw do obrotu. Jakość owoców i warzyw – systemy kontroli jakości. Bezpieczeństwo żywności. Ustawodawstwo Unijne związane z rynkiem owoców i warzyw.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ocena towaroznawcza i technologiczna gatunków i odmian owoców i warzyw. Określanie wpływu warunków przechowywania (temperatury, wilgotności, składu atmosfery) na zmiany cech fizycznych owoców i warzyw oraz zmiany w ich składzie chemicznym. Zapoznanie się z techniką i technologią przechowywania owoców, warzyw i ziemniaków.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzesiuk S., Górecki R., "Fizjologia plonów. Wprowadzenie do przechowalnictwa" , ART, 1994, s. 128-179 2) Adamicki F., Czerko Z., "Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka", PWRiL, 2002, s. 16-153 3) Lange E., Ostrowski W., "Przechowalnictwo owoców", PWRiL, 1992, s. 16-257
Literatura uzupełniająca
Uwagi