Żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Magister Inżynier kierunek Technologia Żywności i Zywienie Człowieka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Ekologia i ochrona środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Maszynoznawstwo
6
BRAK
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
30
25
Matematyka
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Rysunek techniczny
2
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
5
25
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna
6
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
40
30
Fizyka z elementami biofizyki
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Statystyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
15
10
Biologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
10
Chemia żywności
4
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
30
25
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Rachunkowość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Techniki twórczego myślenia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Biochemia żywności
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Inżynieria procesowa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawy opakowalnictwa artykułów spożywczych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy żywienia człowieka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo żywnościowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Mikrobiologia żywności
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Przedmiot kierunkowy 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy 2
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy 3
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy 4
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Żywienie zbiorowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Analiza instrumentalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Higiena produkcji i toksykologia żywności
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Przechowalnictwo surowców i produktów spożywczych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza sensoryczna żywności
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Aparatura gastronomiczna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Profilaktyka żywieniowa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Żywienie człowieka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Warsztaty językowe do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biologiczna ocena żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodologia oceny sposobu żywienia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Podstawy dietetyki
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy technologii gastronomicznej
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Seminarium w zakresie kształcenia
2
ZAL-O
Seminarium
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
45
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Edukacja żywieniowa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca dyplomowa
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
125
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Technologia przemysłowej produkcji potraw
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Żywienie w wysiłku fizycznym i warunkach ekstremalnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0