Biologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia

Biological basis of food production and nutrition

2021L

Kod przedmiotu03S1O-BPPZZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności praktyczne określone programem średniej szkoły ogólnokształcącej z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówudowa komórki eukariotycznej. Odżywianie komórkowe. Metabolizm komórki. Transport błonowy. Różne poziomy organizacji biologicznej. Części morfologiczne roślin jako surowce w przetwórstwie żywności. Ich budowa i funkcje, systemy korzeniowe roślin uprawnych, rodzaje pędów, liści i owoców. Tkanka mięsna, mleko i jaja jako surowce żywnościowe. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania układu pokarmowego człowieka.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem metod eksperymentalnych: Budowa komórki, funkcje poszczególnych organelli komórkowych. Właściwości błon komórkowych. Składniki budulcowe komórek. Morfologiczne części roślin surowcem żywnościowym. Surowce żywnościowe pochodzenia zwierzęcego. Wpływ enzymów trawiennych na żywność.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biologicznych podstaw technologii żywności i żywienia człowieka w zakresie dostosowanym do studiowanego kierunku. Zapoznanie z budową komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych jako potencjalnych surowców spożywczych przeznaczonych do przetwórstwa. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania układu pokarmowego człowieka.
Literatura podstawowa1) Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika tom1. Morfologia, t. 1, PWN, 2010 2) Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, 2014 3) Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Robert K., Podstawy biologii komórki 1, t. 1, PWN, 2005 4) Gawęcki J., Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca1) Kopcewicz J., Lewak S., wyd. PWN, Fizjologia roślin, 2012r., tom 2) Gawęcki J., Mossor- Pietraszewska T., wyd. PWN, Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, 2008r., tom 3) Jasińska Z., Kotecki A., wyd. AR we Wrocławiu, Szczegółowa uprawa roślin, 2003r., tom 4) Sawicki W., wyd. PZWL, Histologia, 2015r., tom 5) Waugh A., Grant A. Ross & Wilson, wyd. Elsevier Urban & Partner, Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby, 2012r., tom 6) autorzy polscy i zagraniczni, publikacje naukowe do wyboru przez studenta, tom
Uwagi