Organizacja i zarządzanie

Organization and management

2021L

Kod przedmiotu03S1O-OIZARZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstota procesu zarządzania. Planowanie w organizacji. Struktury organizacyjne. Motywowanie pracowników. Uwarunkowania przywództwa. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Kontrola w organizacji.,ĆWICZENIA:Motywacja zawodowa. Planowanie i organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja konferencji. Przywództwo i style kierowania. Organizacja przyjęć okolicznościowych. Zaliczenie wiedzy - quiz.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., , Kierowanie, PWE, 2011 2) Mikołajczak Z.,, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi