Rysunek techniczny

Technical drawing

2021Z

Kod przedmiotu03S1O-RYST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:Rzuty prostokątne punktu prostej i płaszczyzny na dwie i trzy rzutnie, elementy przynależne. Rzuty prostokątne modeli przestrzennych. Rzutowanie z użyciem przekrojów i kładów części maszyn. Rzuty aksonometryczne. Schematy mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne. Elementy rysunku elektrycznego, P&ID. Wymiarowanie i oznaczanie powłok i cech powierzchni. Wykonywanie rysunków technicznych w aplikacji CAD. Podstawy modelowania części i zespołów w systemie CAE
Opis wykładówIA LABORATORYJNE:Rzuty prostokątne punktu prostej i płaszczyzny na dwie i trzy rzutnie, elementy przynależne. Rzuty prostokątne modeli przestrzennych. Rzutowanie z użyciem przekrojów i kładów części maszyn. Rzuty aksonometryczne. Schematy mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne. Elementy rysunku elektrycznego, P&ID. Wymiarowanie i oznaczanie powłok i cech powierzchni. Wykonywanie rysunków technicznych w aplikacji CAD. Podstawy modelowania części i zespołów w systemie CAE.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Iwaniak, Materiały do ćwiczeń rysunku komputerowego w aplikacji Mega Cad 2015, , Niepublikowane PDF, 2019 2) Dobrzański T, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, 1998
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia w grupach 12 osobowych.