Techniki twórczego myślenia

2022Z

Kod przedmiotu03S1O-TETM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brown T., Zmiana przez design, Libron, 2013, s. 1-232
Literatura uzupełniająca
Uwagi