Technologia przemysłowej produkcji potraw

Industrial food production technology

2024Z

Kod przedmiotu03S1O-TPPP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi