Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego

2022Z

Kod przedmiotu0000SX-MODhs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi