Alergeny pokarmowe

Food allergens

2021L

Kod przedmiotu03S2-ALPOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia związane z budową antygenów i pracą układu immunologicznego. Typy reakcji nadwrażliwości pokarmowej. Charakterystyka głównych alergenów w żywności. cechy białek alergennych. Metody inaktywacji / usuwania alergenów z żywności. Podstawowe techniki detekcji alergenów i przeciwciał - techniki ELISA. Znakowanie żywności zawierającej alergeny. celiakia - białka glutenowe jako główny czynnik rozwoju nietolerancji i alergii pokarmowej.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Oznaczanie wybranych alergenów w próbkach żywności. Produkcji pieczywa bezglutenowego. ,ĆWICZENIA:Charakterystyka wybranych alergenów pokarmowych - wykorzystanie baz internetowych i informacji naukowych do analizy wybranych białek alergennych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Dziuba, Ł. Fornal (red), Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności, wyd. WNT Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia realizowane w grupach do 24 osób