Biostatystyka

Biostatistics

2021L

Kod przedmiotu03S2-BIO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówarametry rozkładu cechy. Testowanie hipotez parametrycznych. Znaczenie estymacji przedziałowej i minimalnej wielkości próby w obszarze studiowanego kierunku. Zastosowanie testu Chi-kwadrat i analizy współzależności cech (korelacja, regresja) w technologii żywności żywieniu człowieka z przykładami.,ĆWICZENIA:Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w badaniu parametrów rozkładu cechy. Zastosowanie wybranych testów parametrycznych w technologii żywności i żywieniu człowieka wraz z interpretacją. Badanie współzależności cech przy pomocy współczynnika korelacji, korelacji rangowej, testu chi-kwadrat.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWN, 2001 2) Małgorzata Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Helion, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia realizowane w pracowni komputerowej