Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Food safety and security

2021L

Kod przedmiotu03S2-BZZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cichosz G., Czeczot H, Kwasy tłuszczowe izomerii trans w diecie człowieka, t. XLV, Bromat. Chem. Toksykol., 2012, s. 181–190 2) Cichosz G., Czeczot H., Ambroziak A., Bielecka M., Wpływ przechowywania na profil kwasów tłuszczowych w mleko zastępczych preparatach do żywienia niemowląt”, t. XLVIII, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna , 2015, s. 605 – 614 3) Kluza Franciszek, Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Wydawnictow Uniwerystetu Przyrodniczego w Lublinie, 2012 4) Cichosz G., Czeczot H.1, Ambroziak A., Bielecka M.M., Natural antioxidants in milk and dairy products. , Int. J. Dairy Technol., 2017, s. 155-178 5) Cichosz G., Czeczot H., Bezzasadne utożsamianie kwasów tłuszczowych izomerii trans z nasyconymi, w oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, t. 4, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna , 2018, s. 293 - 301 6) Agata Witczak, Zdzisław Sikorski, Szkodliwe substancje w żywności, PWN, 2020 7) Cichosz G., Czeczot H.1, Ambroziak A., Bielecka M.M., The anticarcinogenic potential of milk fat, t. 1, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi