Fizykochemiczne właściwości produktów spożywczych

The physical - chemical properties of food products

2022Z

Kod przedmiotu03S2-FCHW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbigniew Pałacha, Iwona Sitkiewicz, , Właściwości fizyczne żywności, , t. I, WNT, 2010 2) M. Dziubiński, T. Kiljański, J. Sęk,, Podstawy reologii i reometrii płynów, Politechnika Łódzka, 2009 3) T. Kiljański, M. Dziubiński, J. Sęk, K. Antosik,, Wykorzystanie pomiarów właściwości reologicznych płynów w praktyce inżynierskiej,, t. I, EKMA_Antosik, 2009 4) Janusz Wojdalski(red.),, Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno- spożywczym , wybrane zagadnienia,, SGGW., 2010 5) R. Rautenbach,, Procesy membranowe,, WNT, 1996 6) T. Smażyński ,, Mikrokapsułkowanie,, PZAL, 1981
Literatura uzupełniająca
Uwagi