Praktikum dyplomowe 2

Diploma practicum 2

2022L

Kod przedmiotu03S2-PRD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, Dobre obyczaje w nauce , http://www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/down.pdf, wyd.3 2) WNoŻ, Poradnik Dyplomanta, strona Wydziału Nauki o Żywności, bieżący
Literatura uzupełniająca
Uwagi