Podstawy statystycznego sterowania jakością

Fundamentals of statistical quality control

2022Z

Kod przedmiotu03S2-PSSJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi