Współczesne metody biooceny żywności

Contemporary methods of bioestimation of foods

2022L

Kod przedmiotu03S2-WMBZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka, podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Wymagania wstępneznajomość podstaw fizjologii żywienia człowieka
Opis ćwiczeń1. Organizacja pracy i wyposażenie zwierzętarni oraz pracowni do biologicznej oceny żywności. 2.Bilansowanie diet z udziałem kilku źródeł białka. 3 i 4. Ocena wartości odżywczej białek niepełnowartościowych - metoda RPV. 5 i 6. Graficzna interpretacja wzajemnego uzupełniania się białek - krzywe Bressaniego. 7 i 8. Określanie absorpcji i retencji pozornej wybranych składników mineralnych. 9. Kolokwium 10. Wartość biologiczna białka.
Opis wykładów1. Praktyczne wykorzystanie biologicznej oceny składników odżywczych. 2. Współczesne mikrobiologiczne i biochemiczne metody biooceny białka. 3. Regulacje prawne w bioocenie żywności - cz. 1. 4. Regulacje prawne w bioocenie żywności - cz. 2. 5. Regulacje prawne w bioocenie żywności - cz. 3. 6. Regulacje prawne w bioocenie żywności - cz. 4 . 7. Współczesne metody biooceny tłuszczów, węglowodanów,wybranych składników mineralnych i witamin.
Cel kształcenia1. Przekazanie wiedzy nt. wpływu procesów i zabiegów technologicznych na wykorzystanie (biodostępność) składników odżywczych z żywności przez organizm człowieka, wymagań ogólnych oraz charakterystyki współczesnych metod biooceny białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach, wybranych biopierwiastków. 2.Nabycie umiejętności wyboru odpowiedniej nowoczesnej metody biooceny. Rozwijanie umiejętności opracowywania sprawozdań z ćwiczeń oraz współpracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Rakowska M., Szkiłłądziowa W., Kunachowicz H, , "Biologiczna wartość białka żywności.", WNT. Warszawa, 1978 2) Jamroz D., Potkański A.Zduńczyk Z., "Żywienie szczurów laboratoryjnych [w:] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo.", PWN Warszawa, t.T.2, 2001 3) 3) D.Jamroz, A. Potkański (red.) ,Zduńczyk Z. , "Ocena wartości odżywczej białka [w:] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo.", PWN Warszawa, t.T.2, 2001 4) Gronowska-Senger A., "Podstawy biooceny żywności.", Wyd. SGGW. Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagizalecane prowadzenie ćwiczeń (3 godz. w tygodniu) w grupach 12 os.