Współczesne trendy w przemysłowej produkcji potraw

Contemporary trends in production of dishes

2022L

Kod przedmiotu03S2-WTWPPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceOgólna technologia żywności, Technologia gastronomiczna, Technologia przemysłowej produkcji potraw
Wymagania wstępnewiedza i umiejetności zdobyte podczas pierwszych 5 semestrów studiów
Opis ćwiczeńSubstancje słodzące w produkcji żywności. Promieniowanie jonizacyjne jako metoda utrwalania żywności. Wykorzystanie modyfikowanej atmosfery do pakowania żywności. Charakterystyka i produkcja wyrobów garmażeryjnych. Żywność minimalnie przetworzona. Nowoczesne techniki ogrzewania w technologii potraw. Skrobia modyfikowana. Preparaty białkowe. Nowoczesne metody suszenia. Koncentraty obiadowe i deserów.
Opis wykładówIndustrializacja produkcji żywności - implikacje historyczne i technologiczne. Potrawy a zdrowie. Nietermiczne metody w przemysłowej produkcji potraw. Nanotechnologia w produkcji potraw na skalę przemysłową - blaski i cienie. Zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłowej produkcji potraw. Potrawy dla dzieci wytwarzane przemysłowo.
Cel kształcenia1) Przekazanie wiedzy nt. industrializacji żywności - od syntezy amoniaku do inżynierii genetycznej. 2) Nabycie wiedzy dotyczącej nietermicznych metod w przemysłowej produkcji potraw – od filtracji membranowej do nanotechnologii. 3) Rozwijanie umiejętności zagospodarowania ubocznych produktów przemysłowego sporządzania potraw. 4) Rozwijanie umiejętności dyskusji z zachowaniem otwartości na poglądy innych osób.
Literatura podstawowa1) Krajowe czasopisma naukowe i naukowo-techniczne, technologia żywności i żywienie człowieka , zakres, 2016-2020 2) Wykłady, "Współczesne trendy w przemysłowej produkcji potraw", z przedmiotu, 2021
Literatura uzupełniająca1) Anglojęzyczne czasopisma naukowo-techniczne, wyd. zakres, technologia żywności i żywienie człowieka, tom
Uwagi-