Zintegrowane systemy zarządzania

Integrated quality management systems

2021L

Kod przedmiotu03S2-ZSZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sikora T. (pod red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010 2) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, 2010 3) Sikora T. (pod red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi