Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2019L

Kod przedmiotu1700SX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówRegulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia (Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – apteczka pierwszej pomocy. Dostosowanie treści szkoleń do profilu danego kierunku studiów jest bardzo ważne, gdyż chodzi o wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Cel kształceniaPrzekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla życia i zdrowia i ochronie przed nimi. Omówienie zasad postępowania w razie wypadku (niespodziewanej choroby) w tym udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przy różnych rodzajach obrażeń, urazów, w szczególności podczas zagrożenia życia
Literatura podstawowa1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 2) Anon, Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z poźniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U., 2005, Dz.U., 2005 3) Anon,, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, Dz.U., 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi