Ergonomia

Ergonomics

2019L

Kod przedmiotu1700SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Batogowska A, Podstawy ergonomii., WSP Olsztyn, 1998 2) Górska E, Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Górska E., Tytyk E, Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy., Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 4) Jabłoński J, Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów., Wyd. Politechniki Poznańskiej., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi