Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Food safety and security

2019L

Kod przedmiotu1703S2-BZZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia żywności, Biochemia, Toksykologia żywności
Wymagania wstępneZapoznanie się z publikacjami autorstwa Prof. G. Cichosz (Internet
Opis ćwiczeńSEMINARIUM 1. Stabilność oksydacyjna tłuszczów, 2. Znaczenie homeostazy pro- i antyoksydacyjnej organizmu, 3. Globalizacja produkcji żywności – zagrożenie dieto zależnymi schorzeniami metabolicznymi
Opis wykładów1. Rzekomo zdrowe tłuszcze roślinne, 2.Rzekomo niezdrowe tłuszcze zwierzęce, 3. Odżywki dla niemowląt, 4. Homeostaza pro- i antyoksydacyjna, 5. Przyczyny i konsekwencje otyłości i cukrzycy, 6. GMO – żywność masowego rażenia, 7. Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w zw. z globalizacją
Cel kształcenia1.Przekazanie wiedzy nt. zachorowalności na dietozalezne schorzenia metaboliczne w zależności od konsumpcji tłuszczów roślinnych, zwierzęcych i węglowodanów 2.Uświadomienie zagrożeń zdrowotnych wynikających ze stosowania dodatków funkcjonalnych do żywności oraz konsumpcji produktów GMO. 3.Rozwijanie umiejętności krytycznej oceny prawa żywnościowego oraz reklam produktów spożywczych.
Literatura podstawowa1) Cichosz G., Czeczot H, Kwasy tłuszczowe izomerii trans w diecie człowieka, t. XLV, Bromat. Chem. Toksykol., 2012, s. 181–190 2) Cichosz G., Wiąckowski S.K., „Żywność genetycznie modyfikowana – wielka niewiadoma” , t. XXXIII, Polski Merkuriusz Lekarski, 2012, s. 59-63 3) Kowalska M., Mroczek E., Aljewicz M., Cichosz G.:, Olej palmowy – tańsza i zdrowsza alternatywa, t. XLV, Bromat. Chem. Toksykol, 2012, s. 171-180 4) Cichosz G., Czeczot H.: , Kontrowersje wokół białek diety, t. XXXV, Polski Merkuriusz Lekarski , 2013, s. 397–401 5) Cichosz G., Rzekomo zdrowe margaryny, t. 10, Przegl. Piekarski i Cukierniczy, 2013, s. 10 – 12 6) Czeczot H., Cichosz G., Ambroziak A.: , Poziom peroksydacji lipidów w mleko zastępczych preparatach do żywienia niemowląt, t. XXXVIII, Polski Merkuriusz Lekarski, 2015, s. 93-99 7) Cichosz G., Czeczot H., Ambroziak A., Bielecka M., Wpływ przechowywania na profil kwasów tłuszczowych w mleko zastępczych preparatach do żywienia niemowląt”, t. XLVIII, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna , 2015, s. 605 – 614 8) Cichosz G., Czeczot H.1, Ambroziak A., Bielecka M.M., Natural antioxidants in milk and dairy products. , Int. J. Dairy Technol., 2017, s. 155-178 9) Cichosz G., Czeczot H., Bezzasadne utożsamianie kwasów tłuszczowych izomerii trans z nasyconymi, w oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, t. 4, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna , 2018, s. 293 - 301 10) Cichosz G., Aljewicz M., Mozolewski W., Bielecka M, Controversy over dietetary sources of calcium, t. 2, Polish Journal of Natural Sciences, 2018, s. 247–265 11) Cichosz G, Dyskredytowane białka pochodzenia zwierzęcego, t. 4, Przegl. Mlecz, 2018, s. 22-27 12) Cichosz G., Czeczot H.1, Ambroziak A., Bielecka M.M., The anticarcinogenic potential of milk fat, t. 1, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2020 13) Czeczot H., Cichosz G., Antyoksydanty lipofilne – prozdrowotne działanie, t. 4, Farm Pol, , 2017, s. 254–262
Literatura uzupełniająca1) Czeczot H., Cichosz G, Tłuszcz mlekowy – niezastąpiony składnik diety, t. 1, Postępy Nauk o Zdrowiu , 2018, s. 5-16 2) Cichosz G., Czeczot H., Twarowski M.,, Tłuszcze roślinne – zdrowe głównie w reklamach, t. 1, Postępy Nauk o Zdrowiu , 2018, s. 17-29
Uwagi