Metodologia badań doświadczalnych

Methodology of experimental research

2019L

Kod przedmiotu1703S2-METOBADDO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającestatystyka matematyczna, matematyka, metody analizy żywności,
Wymagania wstępnebiegła obsługa komputera
Opis ćwiczeńPoprawne podawanie wyników pomiarów z uwzględnieniem niepewności. 2. Przenoszenie niepewności pomiarowych w obliczeniach. 3. wyznaczanie prawdopodobieństwa w pomiarach wielokrotnych. 4. testowania rozbieżności i odrzucanie wyników podejrzanych.5. tworzenie modeli empirycznych. 6 ocena modeli 7. optymalizacja modeli używanych w technologii żywności (modele optymalizacji programu produkcji, kosztów diety i magazynowe)
Opis wykładów1. Zasady logiki formalnej i ich zastosowanie w doświadczalnictwie. 2. Przenoszenie niepewności pomiarowych w obliczeniach. 3. Analiza niepewności przypadkowej - rozkład normalny. 4. Tworzenie modeli empirycznych metodą najmniejszych kwadratów. 5. Badanie modeli empirycznych. 6. analiza wymiarowa i jej zastosowanie w inżynierii systemów empirycznych. 7. Optymalizacja w technologii żywności - programu produkcji, diety i zagadnień magazynowo surowcowych.
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest zapoznanie z poprawnością obliczeń z uwzględnieniem niepewności pomiarowych, wyznaczanie prawdopodobieństwa w różnych obszarach wyników do wnioskowania statystycznego na odpowiedni poziomie istotności. Regresja, wyznaczanie modeli empirycznych, optymalizacja modeli empirycznych regresji wielokrotnej na przykładach z technologii żywności.
Literatura podstawowa1) Greń J., Statystyka Matematyczna , PWN, 1987 2) John R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, 1995
Literatura uzupełniająca1) Popper K., Logika odkrycia naukowego, PWN, 2002
Uwagi