Przedmiot do wyboru 1

Elective subject 1

2019L

Kod przedmiotu1703S2-PDW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kraj A., Drabik A., Silberring J., "Proteomika i metabolomika" , t. I, UW (dodruk), 2016, s. 1-558 2) Kraj A., Silberring J., "Proteomika", t. I, EJB, 2004, s. 1-248 3) Nałęcz D., Dziuba M., Szerszunowicz I., "Isolation of oat (Avena sativa L.) total proteins and their prolamin fractions for 2-D electrophoresis." In: Oat - Methods and Protocols. Gasparis S. (ed). Methods in Molecular Biology, t. 1536, Humana Press. Springer Science+Business Media LLC. New York, USA, 2017, s. 225-234 4) Nałęcz D., Szerszunowicz I., Dziuba M., Minkiewicz P., "2-DE separation and identification of oat (Avena sativa L.) proteins and their prolamin fractions." In: Oat - Methods and Protocols. Gasparis S. (ed). Methods in Molecular Biology, t. 1536, Humana Press. Springer Science+Business Media LLC. New York, USA, 2017, s. 235-251 5) Szerszunowicz I., Nałęcz D., Dziuba M., "Selected bioinformatic tools and MS (MALDI-TOF, PMF) techniques used in the strategy for the identification of oat proteins after 2-DE." In: Oat - Methods and Protocols. Gasparis S. (ed). Methods in Molecular Biology, t. 1536, Humana Press. Springer Science+Business Media LLC. New York, USA, 2017, s. 253-270.
Literatura uzupełniająca
Uwagi