Wybrane techniki procesowe

Selected process techniquess

2019L

Kod przedmiotu1703S2-WYBRTECPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka,chemia fizyczna, inżynieria procesowa
Wymagania wstępneznajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wspomagających
Opis ćwiczeńProjekty wybranych elementów wyposażenia instalacji procesowych. Pompowanie cieczy, połączenia szeregowe i równolegle pomp; wymiennik płaszczowo- rurkowy.
Opis wykładówNowoczesne techniki przetwarzania żywności; metody utrwalania żywności; metody dyspergowania składników w cieczy – homogenizacja ciśnieniowa, homogenizatory ,rotor - stator; procesy membranowe, destylacja membranowa; zamrażanie i kriokoncentracja
Cel kształceniaPoszerzenie wiedzy z zakresu zastosowań operacji jednostkowych w procesach wytwarzania i przetwarzania żywności-znajomość specyfiki procesów dyfuzyjnych wykorzystywanych do odzysku substancji aromatycznych,metod dyspergowania składników przy wytwarzaniu układów niejednorodnych, nowoczesnych technik pozyskiwania składników żywności, możliwości oszczędności energii w operacjach cieplnych.
Literatura podstawowa1) Janusz Wojdalski, Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno- spożywczym, SGGW, 2010 2) Koch R., A. Noworyta, Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, 1998 3) Koch R., A. Kozioł , Dyfuzyjno - cieplny rozdział substancji , WNT, 1994
Literatura uzupełniająca1) Materiały ofertowe firm, , "np. GEA Wiegand, APV, Tetra Pak.", tom
UwagiLiczebność grupy laboratoryjnej i projektowej maksymalnie 12 osób