Zarządzanie strategiczne

Strategy management

2019L

Kod przedmiotu1703S2-ZARZASTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBurza mózgów. Formułowanie i hierarchizacja celów i zadań. Definiowanie misji. Formułowanie wizji. Budowanie scenariuszy przyszłości. Model Portera. Ocena sektorowa. SWOT firmy. Macierz BGC; krzywa cyklu zycia; rybia ość. Test zaliczeniowy.
Opis wykładówStrategia, cele i zadania firmy. Misja i wizja firmy. Analiza otoczenia firmy. Analiza sektorowa. Analiza wnętrza firmy. Metody portfelowe. Kluczowe czynniki sukcesu. Strategiczna karta wyników.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu tworzenia i realizowania strategii firmy. Nauczenie formułowania i hierarchizacji: celów, zadań, misji i wizji firmy. Rozwinięcie umiejętności: analizy sektorowej, analizy otoczenia i wnętrza firmy, oraz budowania scenariuszy przyszłości. Przygotowanie do posługiwania się metodami portfelowymi i strategiczną kartą wyników. Wyrobienie umiejętności analizy kluczowych czynników sukcesu. Rozwinięcie um. komunikacji i pracy w grupie i prezentacji wyników
Literatura podstawowa1) Gierszewska G., Romanowska M, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2009 2) Pierścionek Z, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie , PWE, 2011
Literatura uzupełniająca1) Krupski R, wyd. WAE, Zarządzanie strategiczne, 2007r., tom
Uwagi