Zintegrowane systemy zarządzania

Integrated quality management systems

2019L

Kod przedmiotu1703S2-ZSZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Wymagania wstępneWymagania wstępne: znajomość podstaw systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zywności
Opis ćwiczeńRozdział zadań i określenie wytycznych dla podgrup. Identyfikacja i dokumentowanie procesów w zintegrowanym systemie zarządzania. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Analiza ryzyka zawodowego.
Opis wykładówTerminologia w systemach zarządzania. Zasady zarządzania jakością. Podejście procesowe w zarządzaniu. Identyfikacja i podział procesów. Dokumentowanie procesów. Omówienie systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem wg ISO 14001, bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC oraz BiHP wg PN 18001. Integracja systemów zarządzania – wspólne elementy w systemach zarządzania. Audit systemów zarządzania. Ocena skuteczności i doskonalenie systemów zarządzania.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt.: wymagań systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskiem oraz BiHP, możliwości integracji systemów zarządzania i metod ich doskonalenia. Nabycie umiejętności interpretowania wymagań poszczególnych standardów w odniesieniu do branży spożywczej.Nabycie umiejętności projektowania i dokumentowania systemów zarządzania. Rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz pracy grupowej.
Literatura podstawowa1) Sikora T. (pod red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010 2) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, 2010 3) Sikora T. (pod red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Literatura uzupełniająca1) Maleszka A., Łagowski E., wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania, 2009r., tom
Uwagi