Biotechnologia w ochronie środowiska

Biotechnology in environment protection

2022L

Kod przedmiotu03S2-BIOS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błaszczyk K,, PWN Warszawa, PWN Warszawa, 2007 2) Klimiuk E, Łebkowska M, Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi