Informatyka stosowana

Applied information technology

2021L

Kod przedmiotu03S2-INFORSTO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:ĆWICZENIA:Tworzenie dokumentów tekstowych z zastosowaniem zaawansowanych metod edytora tekstu. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji i technik przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z analizą danych statystycznych i inżynierskich. Tworzenie i wykorzystanie baz danych. Techniki prezentacji multimedialnych danych i wyników.
Opis wykładów--
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kopertowska M., Sikorski W., "Funkcje w Excelu w praktyce", PWN, 2006 2) Masłowski K., "Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane", Helion, 2004 3) Kopertowska M., "Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000PL. Ćwiczenia.", Mikom, 2000
Literatura uzupełniająca
UwagiĆwiczenia realizowane w układzie 3 godzin tygodniowo (3h x 10tyg. =30h)