Konkurencyjność firm

Competitiveness of companies

2021L

Kod przedmiotu03S2-KONKUFIRM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji , TNOiK, 2002, s. 17-319 2) M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, HELION, 2006, s. 93-183
Literatura uzupełniająca
Uwagi