Seminarium specjalnościowe

Speciality seminars

2022Z

Kod przedmiotu03S2-MK-SEMINSPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Czasopisma branżowe, dowolne, aktualne 2) Różni autorzy, Czasopisma naukowe, dowolne, aktualne 3) Różni autorzy, inne rodzaje materiałów związanych ze studiowaną specjalnością, dowolne, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi