Procesy biotechnologiczne

2022L

Kod przedmiotu03S2-PBIO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT Warszawa, 2007 2) Ratledge C., Kristiansen B.,, Podstawy biotechnologii, PWN Warszawa, 2011 3) Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi