Projektowanie nowych technologii i wyrobów

Design of new technologies and products

2022Z

Kod przedmiotu03S2-PNTIW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czapski J. pod red., "Food product development – Opracowywanie nowych produktów żywnościowych", Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1995 2) Earle M., Earle R., Andersen A., "Opracowanie produktów spożywczych – podejście marketingowe", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2007 3) Mattila-Sandholm T., Saarela M., "Functional dairy products",, CRC Press, 2003 4) Sojkin B. pod red., "Wprowadzanie nowego produtku na rynek" , Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi