Praktyka zawodowa

Professional training

2022Z

Kod przedmiotu03S2-PZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Opracowanie zbiorowe, Zasady odbywania praktyk zawodowych; Etapy postępowania ws. realizacji praktyk zawodowych , strona www WNoŻ, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi