Współczesne trendy w przetwórstwie surowców roślinnych

Contemporary trends in plant material processing

2022L

Kod przedmiotu03S2-WTPSR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kryk B., Piech K., Innowacyjność w skali makro i mikro , Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009 2) Kisiel-Łowczyc A.B. , Współczesna gospodarka świata, UG, Gdańsk, 1999 3) Krajewski K., Borkowski B., Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, 2002 4) Earle M., Earle R., Anderson A., tłum. Sikora M., Opracowanie produktów spożywczych. Podejście marketingowe, WNT, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi