Wybrane technologie produkcji żywności pochodzenia roślinnego

Selected technology of plant origin food manufacturing

2022L

Kod przedmiotu03S2-WTPZPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrodki słodzące pochodzenia naturalnego: cukier buraczany, cukier trzcinowy, syrop klonowy, miód; charakterystyka surowców, procesy technologiczne, charakterystyka gotowych produktów. Czekolada: charakterystyka surowca (ziarno kakaowe), proces technologiczny, charakterystyka wyrobów czekoladowych; wyroby czekolado podobne. Kierunki przetwórstwa ziemniaka, rodzaje produktów: ziemniaczane "uszlachetnione", mączka ziemniaczana, syropy skrobiowe, skrobie modyfikowane, charakterystyka surowca, procesy technologiczne, charakterystyka gotowych produktów. Technologie otrzymywania "modyfikowanych" tłuszczów roślinnych i produktów z ich udziałem: margaryny, tłuszcze kuchenne i piekarskie, lipidy strukturyzowane oraz charakterystyka; lipidy syntetyczne. Technologia otrzymywania wybranych roślinnych analogów mleka i mięsa.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Otrzymywanie wybranych rodzajów produktów pochodzenia roślinnego w warunkach laboratoryjnych: syrop buraczany, krochmal, chipsy, tłuszcze modyfikowane, tofu. Ocena właściwości fizyko-chemicznych przy zastosowaniu niezbędnych urządzeń i aparatury analitycznej. Opracowanie wyników w formie sprawozdania. Opracowanie wybranego zagadnienia i przedstawienie w formie prezentacji komputerowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarczyk A., "Technologia żywności", WSiP Warszawa, 2007 2) Kirkor E., "Przetwórstwo ziemniaka na cele spożywcze", Uniwersytet Łódzki, 1993 3) Różni autorzy, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy", SIGMA NOT Warszawa, 2010-1018 4) Różni autorzy, "Przemysł Spożywczy", SIGMA NOT Warszawa, 2010-2018 5) Świderski F. (pod red.), "Towaroznawstwo żywności przetworzonej", SGGW Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczebność grupy - do 24 osób.