Współczesne trendy w produkcji mięsa

Contemporary trends in production of meat

2022L

Kod przedmiotu03S2-WTWPM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Publikacje dotyczące współczesnych trendów w produkcji mięsa, Meat Science, Elsevier, 2010-20 2) Różni autorzy, Publikacje dotyczące współczesnych trendów w produkcji mięsa, Gospodarka Mięsna, SIGMA-NOT, 2010-20
Literatura uzupełniająca
Uwagi