Współczesne trendy w produkcji przetworów mięsnych

Contemporary trends in production of meat products

2022L

Kod przedmiotu03S2-WTWPPM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Gospodarka Mięsna, SIGMA-NOT, 2017 2) Różni auotrzy, Meat Science, Elsevier B.V., 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi