Współczesne trendy w technologii bioproduktów mleczarskich

Modern trends in technology of dairy bioproducts

2022L

Kod przedmiotu03S2-WTWTBM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni autorzy, Przegląd Mleczarski, Lacpol, 2010-2019 2) różni autorzy, Bromatologia i Chemia Toksykoliczna, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 2010-2019 3) różni autorzy, Przemysł Spożywczy , SIGMA-NOT, 2010-2019 4) Cichosz G., Czeczot H.,, Żywieniowy Fenomen Mleka, Zakład graficzny UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi